WordPress-sivuston suorituskykyoptimointi

Verkkosivuston merkitys nykyaikaisessa myyntiprosessissa kasvaa jatkuvasti, sillä yli 70% B2B-ostajista aloittaa hankintaprosessinsa geneerisellä haulla ja ovat ohittaneet ostoprosessinsa puolivälin ennen kuin ottavat yhteyttä potentiaalisiin toimittajiin. Tässä pelissä tökkivillä verkkosivuilla jää sivustakatsojan rooliin.

Sivuston huono suorituskyky vaikuttaa suoraan välittömään poistumiseen sekä sivuston konversioon, eli sivuston kykyyn tuottaa myynnille liidejä.

Vaivalla ja isolla rahalla sivustolle hankitut kävijät eivät malta pysyä sivulla, vaan vaihtavat kilpailijan paremmin toimiville sivuille lukemaan ja katsomaan heidän tuottamaansa sisältöä. Tämä puolestaan vaikuttaa hakukoneiden arvioissa ns. laskeutumissivuston käyttökokemukseen negatiivisesti, jolloin sijoitus hakukoneessa ja maksetun mainonnan hinta nousevat. Noidankehä on valmis.

Google otti käyttöön sivun suorituskyvyn mittauskriteereissään syksyllä 2018 ja sen merkitys on jatkuvasti kasvava. Edellinen suuri hyppäys tapahtui toukokuussa 2020. Erityisesti mobilisuorituskyvyn painoarvo kasvaa koko ajan, mikä onkin ymmärrettävää sillä jo yli puolet hauista tehdään hitaammilla mobiiliyhteyksillä ja -laitteilla. Lisäksi ostoaikeissa olevista jopa 90% vierailee potentiaalisen toimittajan sivuilla mobiililaitteella jossain ostoprosessin vaiheessa.

Onkin perusteltua väittää, että sivuston suorituskyky tulee olla kunnossa, ettei hakukoneoptimointiin (SEO), maksettuun hakukonenäkyvyyteen (SEM) ja sisältömarkkinointiin käytetyt panokset valu hukkaan, menetetyistä myyntimahdollisuuksista puhumattakaan.

Oma ja kilpailijoiden suorituskyky on helppoa testata Googlen ilmaisella PageSpeed Insights -verkkosivulla

Tarjoamme verkkosivuston suorituskykyoptimoinnin palveluna

Verkkosivuston suorituskyvyn optimointi voidaan jakaa kahteen osaan: Sisältöön koskemattomaan, puhtaasti tekniseen osaan sekä vaativampaan optimointiin, jossa sivuston toiminnallisuutta ja sisältöä tarkastellaan ja optimoidaan suorituskyvyn, vierailijoiden käyttäytymisen sekä sivuston tavoitteiden näkökulmasta.

BOOKKAA VELOITUKSETON KONSULTOINTI

Vaihe 1: Sivuston tekninen suorituskykyoptimointi ja ylläpito

Sivuston teknisellä suorituskykyoptimoinnilla saavutetaan tyypillisesti jo merkittävä parannus sivuston käyttökokemuspisteisiin, eli ns. page speed scoreen. Optimointi on varsin suoraviivaista, joskin vaatii osaamista ja ammattitaitoa. Suoraviivaisuutensa vuoksi olemme voineet kuitenkin paketoida sen helposti hankittavaksi palveluksi, joka muodostuu otimointitoimenpiteistä ja jatkuvasta ylläpidosta, jonka tarkoituksena on varmistaa, ettei sivuston suorituskyky ja sen pisteytys rämety jatkossakaan maailman muuttuessa yhä nopeammin ympärillä. Suorituskyvyn lisäksi olemme paketoineet mukaan tärkeän tietoturvan.

Sivuston tekninen suorituskykyoptimointi sisältää seuraavat toimenpiteet:

 • Suorituskyky- ja tietoturva-analyysi
 • Sivuston haltuunotto/siirtäminen Let’s do !T:n
  suorituskykyiseen palvelinympäristöön
 • Teeman ja lisäosien päivitys
 • Välimuistioptimointi
 • CDN (Content Delivery Network) Sisällönjakeluverkko
 • Kuvien optimointi ja jakelu optimaalisessa muodossa
  välimuistista
 • Suoritettavan koodin (JS ja CSS) yhdistäminen ja
  pakkaus
 • Ladattavien resurssien esilataus
 • Suorituskykyanalyysi ja saavutetun muutoksen
  raportointi sekä tietoturva-analyysi
 • Toimenpide-ehdotukset

Teknisen suorituskyvyn jatkuvat palvelut:

 • Hostaus/palvelintila
 • Palomuuri
 • CDN-palvelu
 • Suorituskyky- ja tietoturva-analyysi kerran
  kuukaudessa
 • Tulosten raportointi ja toimenpide-ehdotukset
 • WordPressin, teeman ja lisäosien versiopäivitykset
 • Varmuuskopiointi

Varaa verkkotapaaminen, niin katsotaan miten sivustonne suorituskykyä kannattaisi optimoida.

BOOKKAA VELOITUKSETON KONSULTOINTI TÄSTÄ

Tai jätä yhteydenottopyyntö, niin olemme yhteydessä mahdollisimman nopeasti